مدیریت آموزش های آزاد

مسير صفحه: ریشه > فارسی > مدیریت ها > مدیریت آموزش های آزاد

 با سلام ، از اينكه به وب سايت اداره آموزشهاي آزاد تشريف آورديد بسيار متشكريم.

اين مديريت زير نظر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميل بوده و وظايف

محوله آن به شرح ذيل مي باشد:

       _ امور مالي مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد

نوبت  دوم ، دانشپذيران تكدرس ، كميسيون موارد خاص و

 مهمان و تامين اعتبار مراكز و دانشكده ها از محل تكدرس

 و كميسيون موارد خاص

      _ امور مالي مربوط به دانشجويان  بورسيه وزارت علوم ،

تحقيقات و فناوري ، دانشجويان خارجي و انتقالي

     _ تامين اعتبارات  آموزشهاي آزاد از محل قراردادهاي

آموزشي ،  پرداخت حق التدريس اساتيد  از قراردادهاي

بين المللي و قراردادهاي نوبت دوم ، پرداخت حق الزحمه كاركنان پروژه اي و توزيع بودجه هاي قراردادها بر حسب

مصوبات هيات رئيسه دانشگاه

    _ كارآموزي: شامل دريافت سهميه كارآموزي از سازمانها اعم از دولتي و غير دولتي ، معرفي دانشجويان به

محلهاي  كارآموزي و اخذ گواهي پايان كارآموزي

  _ تنظيم و انعقاد قراردادهاي آموزشي براي دانشجويان بورسيه سازمانها و نهادها دولتي و غيردولتي در مقاطع

كارشناسي ارشد و دكترا و انجام مكاتبات مرتبط با آن ، تنظيم و انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت ، انعقاد تفاهم نامه

 و ارائه كارگاههاي مختلف

  _ امور دبيرخانه : پاسخگويي به سوالات دانشجويان و راهنمائي آنها