مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مقطع دکتری

مسير صفحه: ریشه > فارسی > مدیریت ها > مدیریت تحصیلات تکمیلی > مقطع دکتری > مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مقطع دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری :

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مقطع دکتری که به پیوست می‌باشد برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در این مقطع در دانشگاه صنعتی شریف لازم الاجراست.
  1. phd.pdf