تماس با ما

مسير صفحه: ریشه > فارسی > تماس با ما

تلفن:51-66165050

ایمیل معاونت آموزشی: [email protected]

ایمیل مسئول دفتر معاونت: [email protected]

تکمیل ردیف های مشخص شده با نشانه * اجباری است.

تماس جهت *
نام *
نام خانوادگی *
تلفن *
فکس
آدرس پستی (شامل شهر و کد پستی) *
پست الکترونیک *
عنوان *
توضیحات